Side 1 af 1

Progressiv/Degressiv skat

Indlæg: 22. jul 2021, 01:07
af Asomugha
Progressiv skat vil sige at skattePROCENTEN stiger i takt med at man tjener mere, det kan f.eks være at man skal betale 30% i SKAT hvis man tjener 200.000 kroner, og man skal betale 50% i SKAT hvis man tjener 10 millioner kroner (i Danmark har man så trin så dele af indkomsten bliver beskattet forskelligt)

Man skulle nu tænke at en degressiv skat er det omvendte af en progressiv, altså eksempelvis at hvis man tjener 200.000 kroner så skal man betale 50% i skat og hvis man tjener 10 millioner kroner skal man kun betale 30% i skat. Dette ville stadig betyde at millionæren betaler meget mere til skat end ham der tjener 200.000. Men moms, som er en flad skat, altså, alle betaler det samme i moms uanset hvor meget de tjener, er også en degressiv skat fordi de fattige(re) betaler en større andel af deres samlede indtægt i moms end de rige(re), som betaler en mindre andel af deres samlede indtægt.

Men her er spørgsmålet/dilemmaet. En flad skat, som moms, ses som degressiv fordi den rammer fattigere hårdere. Men jeg vil mene at en flad skattePROCENT er progressiv, fordi at en der er rig betaler mere i skat (nominelt) end en der er fattig. Den der tjener 10 millioner og beskattes 40% betaler 4 millioner i skat, den der tjener 200.000 betaler 80.000 kroner i skat. Derfor mener jeg at en flad skattePROCENT i sig selv altid vil være en progressiv skat. En flad skat (eksempelvis at alle skal betale 50.000 i SKAT uanset indkomst) kan man sige er en uproportionel skat der dermed rammer de fattigere hårdere. Men en flad skattePROCENT på lad os sige 40% er proportional, tjener du mere, så betaler du mere, tjener du mindre så betaler du mindre.

Derfor undre det mig der er den store fokus i dansk politik på topskat og at beskatte de rigere mere, fordi man beskatter altid de rigere mere hvis man har den samme skattePROCENT for hele befolkningen. Det må belyse hvor venstreorienterede vi i virkeligheden er økonomisk. Jeg ser ikke engang LA når de snakker topskatteprocent, snakke om at en uniform flad skat allerede er en progressiv skat.

For at opsummere, så er mit synspunkt, at en flad indkomstskat, eksempelvis at alle skal betale 40% i skat, er en progressiv skat fordi de rige(re) skal betale meget mere i skat (nominelt) end en der er fattig(re). En "progressiv skatteprocent" er derfor for mig at se bare en mega-bega-ultra progressiv skat hvor de rigere skal betale endnu mere meget mere end de gør ved en flad skattesats. Findes der begreber der indkapsler det jeg snakker om? Fordi det virker til at fokusset på progressiv og degressiv beskatning omhandler skattePROCENTERNE, altså, at en progressiv skat er en højere PROCENT ved højere indtjening, og en degressiv skat er en lavere PROCENT ved højere indtjening, men den tager altså ikke højde for det nominelle/absolutte beløb man beskattes for som må siges at være proportionalt progressivt.

Re: Progressiv/Degressiv skat

Indlæg: 22. jul 2021, 10:48
af dwellengers
En liter mælk koster det samme uanset om du er skraldemænd eller overlæge. En mindre beskatning af f.eks millionærer vil stadig betyde en skævvridning af rådighedsbeløbet for den enkelte på lavindkomst. Mit personlige synspunkt er at folk skal betale den samme procent-del af deres indkomst uanset timelønnen. Folk skal kunne give det der er muligt - det er ikke alle forundt at blive læger/børsmæglere/advokater - de andre funktioner er ligeså vigtige - skaldemænd, sosu etc.

Edit: syntes det er en svær diskussion. Det der er ens for alle er tiden du bruger på arbejde - det der er forskelligt er hvordan du er lønnet for det arbejde du udfører. Jeg syntes det er rimeligt at man investerer f.eks. 40% af sin arbejdstid til det offentlige - skoler, sygehuse, veje etc. - mens resten er til sig selv.

En anden - og meget radikal løsning ift det offentlige - kunne være at man skulle lave frivilligt arbejde, f.eks. 10-15 timer om ugen, for at købe sig adgang til ydelserne. Så investerer folk det samme i at få det til at køre rundt. Skat kunne komme fra fra beskatning af fast ejendom, aktieoverskud osv. Det er bare en tanke til et alternativ - det behøver ikke være kroner og procenter der afgør hvad du giver til det offentlige.